Podrobnosti záznamu

Název
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Šreinová, Vladimír Šrein, Martin Šťastný, Daniel Stolz
Další názvy
    Neolithic and Aeneolithic polished stone artefacts in Hořovice basin, Central Bohemia, Czech Republic
Autor
    Stolz, Daniel
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 179-192
Rok
    2002
Poznámky
    15 obr., 6 fot., 3 tab., 10 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    archeologie
    artefakty
    Barrandien
    eneolit
    holocén
    kvartér pražské plošiny
    lokalita archeologická
    neolit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Hořovice (Beroun, Hořovice)
    Hořovická kotlina
Klíčové slovo
    Broušená
    Eneolitická
    Hořovické
    Industrie
    Kamenná
    Kotlině
    Neolitická
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012