Podrobnosti záznamu

Název
    Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
Další názvy
    Neolithic finds and their petrographic characterization from Bratislava-Děvínská Nová Ves
Autor
    Farkaš, Z.
    Gregor, M.
    Pivko, D.
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    sla
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník Slovenského národného múzea
Strany
    33
Poznámky
    Akce: 2008 ; Bratislava
Výraz tezauru
    Linear Pottery culture - Bratislava - chipped and polished stone artefacts - provenience
Klíčové slovo
    Bratislavy-Devínskej
    Charakteristika
    Nálezy
    Neolitické
    Novej
    Petrografická
    Vsi
Abstrakt (anglicky)
   Chipped and polished lithic industry from the site of Linear pottery culture at Bratislava-Děvínská Nová Ves has been studied from the petrographical point of view. As the most important determination appears the substantial presence of Hungarian radiolarites of the Szentgál type besides the varied spectrum of other raw materials for chipped artefacts.
Abstrakt (ostatní)
   Petrograficky byla studována kamenná štípaná a broušená industrie ze sídliště kultury s lineární keramikou v Bratislavě-Děvínské Nové Vsi. V pestrém spektru surovin je významné zjištění o vysokém zastoupení maďarských radiolaritů typu Szentgál na štípané artefakty.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012