Podrobnosti záznamu

Název
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Konopásek, Jan Košler, Lucie Tajčmanová, Stano Ulrich and Shawn L. Kitt
Autor
    Kitt, Shawn L.
    Konopásek, Jiří
    Košler, Jan, 1965-
    Tajčmanová, Lucie
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Strany
    s. 44
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    550.9
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování absolutní
    geologie regionální
    granitoidy
    intruze
    konference
    metamorfóza
    migmatit
    proterozoikum
    vrásnění panafrické
    zirkon
Geografické jméno
    Namibie
Klíčové slovo
    Activity
    Belt
    Granulite-facies
    Igneous
    Kaoko
    Metamorphism
    Namibia
    Neoproterozoic
    NW
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012