Podrobnosti záznamu

Název
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia) - ion probe and LA-ICPMS dating of magmatic and metamorphic zircons
Další názvy
    Neoproterozoický magmatický komplex vmístěný podél hlavního tektonického rozhraní v pásu Kaoko (SZ Namibie)- datování magmatických a metamorfních zirkonů pomocí iontové sondy a LA-ICPMS
Autor
    Kitt, Shawn
    Konopásek, Jiří
    Košler, Jan
    Tajčmanová, Lucie
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Geological Society, London
Svazek/č.
    Roč. 165, č. 2008
Strany
    12
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Kaoko Belt, Namibia, magmatic complex, geochronology
Klíčové slovo
    Along
    Belt
    Boundary
    Complex
    Dating
    Emplaced
    Igneous
    Ion
    Kaoko
    LA-ICPMS
    Magmatic
    Major
    Metamorphic
    Namibia
    Neoproterozoic
    NW
    Probe
    Tectonic
    Zircons
Abstrakt (česky)
   Datování klíčových litologií pásu Kaoko, SZ Namibie
Abstrakt (anglicky)
   Dating of the key lithologies in the Kaoko belt, NW Namibia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014