Podrobnosti záznamu

Název
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
Údaj o odpovědnosti
    Bohdan Kříbek, Zdeněk Pouba, Vladimír Skoček, Jarmila Waldhausrová
Autor
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Pouba, Zdeněk, 1922-
    Skoček, Vladimír, 1934-
    Waldhausrová, Jarmila
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 3
Strany
    p. 175-196
Rok
    2000
Poznámky
    7 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Armorický masiv
    Barrandien
    deformace
    geotektonika
    kůra oceánská
    ostrovní oblouk
    paleogeografie
    pánev zaoblouková
    proterozoikum
    sedimentace
    silicity
    vrásnění kadomské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Francie
Klíčové slovo
    Aspects
    Belt
    Cadomian
    Correlation
    Neoproterozoic
    Orogenic
    Review
    Teplá-Barrandian
    Unit
Abstrakt (anglicky)
   The Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit is interpeted as a relic of the Cadomian orogenic belt. Although its original position within the belt is far from being understood, gravimetric and geomagnetic picture of the central and west-European upper crust, lithological, geochemical and structural correlation studies indicate close relationships between the northern part of the Armorican Massif and the Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit. Lithologies of these two relict prevailing periods of diastrophic deposition of clastic sediments alternating with periods of relative quiescency characterized by the deposition of black shales, cherts and less frequent limestones. Deposition of black shales and cherts mostly corresponds with periods of increased submarine-hydrothermal activity. In the Teplá-Barrandian Unit as well as in the Armorican Massif, geochemical character of synsedimentary volcanics is characteristic of both arc- and back-arc tecotnic setting.
   The geochemical evolution of volcanic series in the Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit points to the evolving maturation of an originally primitive (oceanic) arc crust. The Cadomian evolution of the Neoproterozoic rocks of the Teplá-Barrandian Unit is comparable with the northern aprt of the Armorican Massif and comprises: (1) formation of volcanic arc, back-arc basin and remnant arc, (2) basin inversion and probably polyphase orogenic deformation associated with synorogenic sedimentation, and (3) post-Cadomian extension period associated with the formation of Cambrian basins. In contrast to other Cadomian relics in the Bohemian Massif (i.e. Lusatian graniotids and Brunovistulicum) and with Armorican Massif, large post-orogenic Cadomian granite and granodiorite massifs are absent from the Neoproterozic of the Teplá-Barrandian Unit. The emplacement of numerous magmatic bodies of Cambrian age is related to the post-Cadomian extension period
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012