Podrobnosti záznamu

Název
    Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí
Další názvy
    Neo-Proterozoic and Furongian volanics in the Křivoklát-Rokycany volcanic belt and its surroundings
Autor
    Hradecký, Petr
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Roč. 116, č. zima
Strany
    10
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Neo-Proterozoic, Furong, pillow lavas, hyaloclastites, terrestric calc-alkaline volcanic suite
Klíčové slovo
    Křivoklátsko-rokycanském
    Neoproterozoické
    Okolí
    Pásmu
    Svrchnokambrické
    Vulkanity
Abstrakt (česky)
   Přehled reambulovaných i nových výskytů neoproterozoických podmořských a svrchnokambrických (terestrických) vulkanitů v K-R pásmu. Dokumentovány jsou litologické typy, jejich vztahy a rozšíření.
Abstrakt (anglicky)
   Neo-Proterozoic and Furongian volanics in the Křivoklát-Rokycany volcanic belt and its surroundings
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014