Podrobnosti záznamu

Název
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
Údaj o odpovědnosti
    Přemysl Zelenka, Miroslav Coubal
Další názvy
    Neotectonics of the eastern part of the Krušné hory Mts. Fault
Autor
    Coubal, Miroslav
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Rok
    1997
Poznámky
    7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    česká křídová pánev
    krušnohorské krystalinikum
    lužický faciální vývoj
    zóna zlomová
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Děčín
    Petrovice (Ústí nad Labem)
    Teplice
Klíčové slovo
    02-14
    02-23
    02-32
    části
    Děčín
    Krušnohorského
    Neotektonické
    Petrovice
    Poměry
    Teplice
    Východní
    Zlomu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012