Podrobnosti záznamu

Název
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Matyášek
Další názvy
    Mineral wealth of mercury ores in Slovenian Idria. Museum after 500 years of mining
Autor
    Matyášek, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vesmír
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 5
Strany
    s. 258-261
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 5 fot., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Předmětová skupina
    báňská historie
    cinabarit
    geologie ložisek rud
    muzeum
    ochrana přírody
    popularizace geologie
    rudy Hg
Geografické jméno
    Idrija
    Slovinsko
Klíčové slovo
    500
    Bohatství
    Dolů
    Idriji
    Letech
    Muzeum
    Nerostné
    Po
    Rtuťových
    Rud
    Slovinské
    Těžby
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012