Podrobnosti záznamu

Název
    Nerostné suroviny
Údaj o odpovědnosti
    Zdenka Brunnerová
Autor
    Brunnerová, Zdenka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Strany
    s. 104-118
Poznámky
    5 obr., 4 fot., 1 tab.
    il.
Předmětová skupina
    Barrandien
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    jíl žáruvzdorný
    kámen dekorační
    kámen stavební
    kvartér pražské plošiny
    lom
    nerostné suroviny
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    rudy Au
    rudy Fe
    suroviny cihlářské
    suroviny keramické
    suroviny stavebního průmyslu
    těžba povrchová
    uhlí bituminózní
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    Nerostné
    Suroviny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012