Podrobnosti záznamu

Název
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser
Další názvy
    The minerals from the quarry near Malenice in the vicinity of Volyně
Autor
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1-2
Strany
    s. 21-24
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    kalcit
    křemen
    lamprofyry
    mineralogie topografická
    moldanubikum Šumavy
    pararula
    pegmatit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Malenice (Strakonice)
Klíčové slovo
    Lomu
    Malenic
    Nedaleko
    Nerosty
    Volyně
Abstrakt (anglicky)
   The locality is represented by two quarries which are situated 1 km NNE from Malenice near Volyně (Strakonice, Southern Bohemia, Fig. 1). The interesting specimens of quartz druses, calcite agregates and palygorskite in the joints in biotite paragneisses were found. The cube crystals of pyrite (to 2 cm) and grains of chalkopyrite were discovered in diopside-rich marbles
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012