Podrobnosti záznamu

Název
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Skupien, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 48-49
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Ammonoidea
    Dinoflagellata
    křída-spodní
    paleontologie
    palynologie
    sedimenty karbonátové
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Butkov
    Dinoflageláta
    Jednotky
    Lomu
    Manínské
    Nevápnitá
    Souvrství
    Spodnokřídových
    Strážovské
    Vrchy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012