Podrobnosti záznamu

Název
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Non volcanic Quaternary sediments in the vicinity of Masaya and Granada (Nicaragua)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 99-101
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    aluviální kužel
    jezero kráterové
    koluvium
    kvartér
    prostředí tropické
    půda fosilní
    recent
    říční síť
    sedimentace chemická
    sedimentace fluviální
    sedimentace recentní
    vulkanoklastika
    vulkanologie
    záplavová niva
Geografické jméno
    Nikaragua
Klíčové slovo
    Granady
    Kvartérní
    Masayi
    Nevulkanické
    Nikaragua
    Oblasti
    Sedimenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012