Podrobnosti záznamu

Název
    New Silurian nautiloids Phragmoceras Broderip, 1839 and Tubiferoceras Hedström, 1917 from the Prague Basin (Bohemia)
Další názvy
    Noví silurští nautiloidi Phragmoceras Broderip, 1839 a Tubiferoceras Hedström, 1917 z pražské pánve (Čechy)
Autor
    Manda, Štěpán
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 82, č. 2
Strany
    13
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Nautiloidea, Discosorida, new taxa, palaeobiogeography, Silurian, Prague Basin
Klíčové slovo
    1839
    1917
    Basin
    Bohemia
    Broderip
    Hedström
    Nautiloids
    New
    Phragmoceras
    Prague
    Silurian
    Tubiferoceras
Abstrakt (česky)
   Silurští nautiloidi Phragmoceras a Tubiferoceras s endogastrickou brevikonní schránkou a zůženým ústím jsou charakteristickým prvkem tropických faun Baltiky a Laurencie. 7 z pražské pánve dříve známých druhů se vyskytuje v hlavonožcových vápencích ludlowu. Mezi nimi jen dva druhy byly rozpoznány mimo pražskou pánev. P. imbricatum byl popsán z Avalonie a Baltiky, jeho geografické rozšíření tedy naznačuje výměnu faun napříč rheickým oceánem během časného Ludlowu. V této práci je poprvé popsáno 7 dalších druhů fragmoceridů z pražské pánve, které jsou fylogeneticky příbuzné s druhy dříve popsanými z Baltiky, Irska a Walesu a indikují tedy otevřenou mořskou cestu mezi pražskou pánví a paleokontinenty Baltica, Laurencia a Avalonia počínaje nejvyšším Llandoverem.
Abstrakt (anglicky)
   The morphologically distinct nautiloid genera Phragmoceras and Tubiferoceras with an endogastric brevicone shell and a contracted aperture are characteristic components of the Silurian tropical faunas of Baltica and Laurentia. Seven previously known species of Phragmoceras from the Prague Basin are mainly from cephalopod limestones of the Ludlow age. Amongst these, two species are recorded from beyond the Prague Basin. P. imbricatum is recognised in Avalonia and Baltica and its geographic distribution suggests a palaeobiogeographical connection across the Rheic Ocean during the earlier Ludlow time. This paper deals with several phragmocerids from the Prague Basin which have not been recorded before. These species are closely related or conspecific to those described from Baltica, Ireland or Wales and indicate an open seaway between the Prague Basin and Baltica, Laurentia and Avalonia, respectively, since the latest Llandovery.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014