Podrobnosti záznamu

Název
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
Další názvy
    Nový přístup k redistribuci granátu v průběhu eolického transportu
Autor
    Buriánek, David
    Lisá, Lenka
    Uher, Pavol
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 3
Strany
    8
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Weichselian, Pleistocene, Czech Republic, aeolian sediments, garnet composition, provenance
Klíčové slovo
    Aeolian
    Approach
    During
    Garnet
    New
    Redistribution
    Transport
Abstrakt (česky)
   Bylo studováno 13 vzorků těžkých minerálů ze pozdně pleistocenních spraší a sprašových hlín z Moravy a Slezka. Na zakladě těchto údajů byly vymezeny čtyři oblasti s rozdílným chemickým složením granátů.
Abstrakt (anglicky)
   Garnet composition within Late Pleistocene (Weichselian) loess and loess-like deposits was studied in 13 samples of sediment heavy mineral fractions from Moravia and Silesia (Czech Republic). Four areas differing in garnet chemistry were identified, and some regional trends in garnet composition changes were documented.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014