Podrobnosti záznamu

Název
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Autor
    Vodrážka, R.
    Žítt, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 83, č. 3
Strany
    s. 311-326
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/06/0842, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Nová data o krinoidech ze svrchního turonu české křídové pánve
    Rozsah: 16 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    Crinoidea
    Echinodermata
    Late Turonian
    taphonomy
    taxonomy
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Crinoids
    Czech
    Data
    Late
    New
    Republic
    Turonian
Abstrakt (česky)
   Krinoidová fauna z výplní erozních rýh a bioturbací v bazálních částech svrchnoturonského teplického souvrství lokality Úpohlavy (česká křídová pánev) zahrnuje druh Bourgueticrinus ex gr. fischeri (Geinitz, 1872), reprezentovaný kalichy, proximalii a kolumnalii a pro českou křídovou pánev nový druh Placometra ex gr. laticirra (Carpenter, 1880), reprezentovaný kalichy. Analýza artikulovaných částí ramen a izolovaných brachiálií umožnila jejich zařazení k druhům Bourgueticrinus ex gr. fischeri?, Placometra ex gr. laticirra?, Placometra? sp. and Isocrinus sp. Původní společenstvo ostnokožců obsahovalo také nedeterminovaného bourguetikrinida s rhizokrinidními kolumnalii. Diskutována je i paleoekologie a tafonomie studovaných krinoidů. Typický jedinec druhu Bourgueticrinus fischeri z obdobných krinoidových asociací Saska vyžaduje revizi.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012