Podrobnosti záznamu

Název
    New data on structure of basement of Central-Slovak neovolcanic region
Další názvy
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov