Podrobnosti záznamu

Název
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
Údaj o odpovědnosti
    Petr Ondruš, Jaroslav Hyršl
Další názvy
    Nové nálezy a revize sekundárních nerostů Příbramska
Autor
    Hyršl, Jaroslav
    Ondruš, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    No. 4
Strany
    s. 521-533
Rok
    1989
Poznámky
    2 fot., 6 tab.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    asociace
    Barrandien
    minerály sekundární
    nové minerály
    nové výskyty
    revize
    středočeský pluton
    sulfáty
    suroviny radioaktivní
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Příbramský rudní revír
Klíčové slovo
    District
    Finds
    Minerals
    New
    Příbram
    Revision
    Secondary
Abstrakt (česky)
   V práci jsou popsány výsledky nového studia sekundární mineralizace příbramského rudního revíru. Počet sekundárních nerostů dosahuje téměř sedmdesáti. Nově jsou popsány brochantit, duftit, embolit, guerinit, koettigit, masuyit, monearit, minerál ze skupiny mixitu, monohydrokalcit, ortoserpierit, pikrofarmakolit, plumbojarosit, serpierit a woelsendorfit. Pro ostatní jsou uvedeny nové formy výskytu. Geneticky zajímavý je výskyt masívních agregátů mottramitu bez obsahu Zn na Pošepného žíle ve Vrančicích, které jsou pravděpodobně primární
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012