Podrobnosti záznamu

Název
    New finds of ichnofossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, Jan Valíček, Michal Szabad
Autor
    Mikuláš, Radek
    Szabad, Michal
    Valíček, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 77, č. 1
Strany
    s. 55-59
Rok
    2002
Poznámky
    2 pl., 15 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Barrandien
    ichnofosilie
    ichnologie
    kambrium-střední
    lokalita fosiliferní
    nový taxon
    synonymika
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jince (Příbram)
    Týřovice (Rakovník)
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Cambrian
    Czech
    Finds
    Ichnofossils
    Middle
    New
    Republic
Abstrakt (anglicky)
   The base of the Jince Formation provided, besides the already reported "high energy" trace fossils, also representatives of the ichnogenera Palaeophycus, Planolites, and Teichichnus. They point to standard, diverse use of substrate characteristic for the Early Palaeozoic Cruziana Ichnofacies. The find of Nereites at Vystrkov (Eccaparadoxides pussillus Zone) is the first record of this important ichnotaxon in the Cambrian of the Barrandian area and implies the possibility that other traces preserved only as convex hyporeliefs (e.g. Cruziana) may also be recognized in the Jince Formation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012