Podrobnosti záznamu

Název
    New floristical records from the Karviná Formation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
Další názvy
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)