Podrobnosti záznamu

Název
    New fluorite locality in the vicinity of Rakšice SSW of Brno and the significance of fluorite mineralization for the Brno Massif tectonics
Další názvy
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)