Podrobnosti záznamu

Název
    New lithostratigraphy of Karpatian in the northern sector of Carpathian Foredeep in Moravia
Autor
    Pálenský, Peter
    Šikula, Jan
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006
Strany
    1
Klíčové slovo
    Carpathian
    Foredeep
    Karpatian
    Lithostratigraphy
    Moravia
    New
    Northern
    Sector
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014