Podrobnosti záznamu

Název
    New locality of the Stephanian plant fossils from Příšov (Czech Republic
Další názvy
    Nová lokalita stephanské fosilní flóry z Příšova (Česká republika)
Autor
    Stárková, Marcela
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 57, č. podzim
Strany
    11
Rok
    2009
Výraz tezauru
    plant fossils, Carboniferous, Plzeň Basin
Klíčové slovo
    Czech
    Fossils
    Locality
    New
    Plant
    Příšov
    Republic
    Stephanian
Abstrakt (česky)
   Příšovská localita (Plzeňská pánev) poskytla 11 rostlinných taxonů. Cordaites sp., Nemejcopteris feminaeformis (Schlotheim) Barthel a Sphenophyllum oblongifolium (Germar et Kaulfuss) Unger zde dominují. Ostatní druhy jsou následující: Sphenophyllum verticillatum (Schlotheim), Bowmanites sp., Annularia sphenophylloides Zenker, A. stellata (Schlotheim), Calamites sp., Pecopteris arborescens (Schlotheim), P. cyathea (Schlotheim), P. hemitelioides Brongniart, P. polymorpha Brongniart, P. unita Brongniart and Poacordaites sp. Toto společenstvo je typické pro stephan B. Zbláště Nemejcopteris feminaeformis (Schlotheim) Barthel je považován za stephanský indexový druh, známý z barruelu.
Abstrakt (anglicky)
   The Příšov locality (Plzeň Basin) yielded 11 plant taxa. Cordaites sp., Nemejcopteris feminaeformis (Schlotheim) Barthel and Sphenophyllum oblongifolium (Germar et Kaulfuss) Unger dominate here. The remaining species are as follows: Sphenophyllum verticillatum (Schlotheim), Bowmanites sp., Annularia sphenophylloides Zenker, A. stellata (Schlotheim), Calamites sp., Pecopteris arborescens (Schlotheim), P. cyathea (Schlotheim), P. hemitelioides Brongniart, P. polymorpha Brongniart, P. unita Brongniart and Poacordaites sp. This assemblage is typical for Stephanian B. Namely Nemejcopteris feminaeformis (Schlotheim) Barthel is considered as Stephanian index species known from the Barruelian.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014