Podrobnosti záznamu

Název
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
Údaj o odpovědnosti
    Katarína Holcová
Autor
    Holcová, Katarína
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Slovak geological magazine
Svazek/č.
    Vol. 7, no. 1
Strany
    p. 19-41
Rok
    2001
Poznámky
    9 obr., 3 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Slov. geol. Mag.
Předmětová skupina
    eventostratigrafie
    Foraminifera
    kontrola tektonická
    litostratigrafie
    miocén
    nannofosílie
    oligocén
    paleoekologie
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    Paratethys
    prostředí marinní
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Analysis
    Calcareous
    Evolution
    Foraminiferal
    Methods
    Miocene
    Nannoplankton
    New
    Oligocene
    Slovakia
    Southern
Abstrakt (anglicky)
   New methods in the study of foraminiferal and calcareous nannoplankton assemblages enable to distinguish and paleoecologically and paleogeographically interpret nine time intervals in the marine evolution of the South Slovak depressions. Kiscellian represents tectonically inactive period with good correlation between local and global sea-level changes and widespread occurrence of low-oxic facies. Tectonic activity is evident during the Egerian. Basin morphology gradually changed from the Buda Basin to the Filakovo/Pétesvásara Basin and communication with the East Slovak Basin was opened. Local sea-level changes cannot be correlated with global ones. Displacement of the Kiscellian and Egerian foraminiferal assemblages around the Plešivec-Rapovce Fault can be observed. Eggenburgian evolution of the basin is characterized by weak influence of ectonic activity and local and global sea-level changes can be correlated.
   Changes in basin morphology can be observed in the Eggenburgian when communication with Bánovce Depression was opened. During the Ottnangian, rearrangment of basin geometry from the Filakovo/Pétesvásara Basin to Novohrad/Nógrád Basin was finished. Communication with open sea was realized across the Várpalota area. The Karpatian represented tectonically inactive period with good correlation between local and global sealevel changes. Specific evolution of the South Slovak depressions is observable around the Karpatian/Badenian boundary; it may be connected with the initiation of volcanic activity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012