Podrobnosti záznamu

Název
    New methods of grounwater treatment in gravel-sand aquifers
Další názvy
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"