Podrobnosti záznamu

Název
    New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
Další názvy
    Nové minerální fáze z oblasti Krásno - Horní Slavkov, západní Čechy, Česká republika
Autor
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech geological society
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1/2
Strany
    29
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Czech Republic
    Horní Slavkov
    Krásno
    new natural phases
    phosphates
    supergene minerals
Klíčové slovo
    Area
    Bohemia
    Czech
    Horní
    Krásno
    Mineral
    Naturally
    New
    Occuring
    Phases
    Republic
    Slavkov
    Western
Abstrakt (česky)
   V práci je popsáno jedenáct pravděpodobně nových minerálních druhů, pocházejících z oblasti Krásno - Horní Slavkov, západní Čechy, Česká republika. Mezi zjištěnými novými druhy převažují supregenní fosfáty. Podána jsou všechna dostupná fyzikální a chemická data pro jednotlivé zjištěné nové minerální druhy, stejne jako citace související literatury.
Abstrakt (anglicky)
   This paper presented description of eleven phases - probably new mineral species - from Krásno - Horní Slavkov, western Bohemia, Czech Republic. The phases characterized are mainly supergene phosphates. All up-to-now available physical and chemical data for individual phases and references to appropriate literature are give.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012