Podrobnosti záznamu

Název
    New observations on Šárka and Dobrotivá Formation (Ordovician, Darriwilian Stage) in northwestern and northern surroundings of Prague
Další názvy
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy