Podrobnosti záznamu

Název
    New palaeontological and biostratigraphical data on the Klement and Pálava Formations (Upper Cretaceous) in Austria (Waschberg-Ždánice Unit)
Další názvy
    Nová paleontologické a biostratigrafické poznatky o formacích Klement a Pálava (svrchní křída) v Rakousku (jednotka Waschberg-Ždánice)
Autor
    Čech, Stanislav
    Hoffmann, T.
    Hradecká, Lenka
    Summesberger, H.
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien
Svazek/č.
    Roč. 100A, č. jaro
Strany
    41
Rok
    1999
Výraz tezauru
    West Carpathians, Upper Cretaceous, Waschberg Zone, biostratigraphy
Klíčové slovo
    Austria
    Biostratigraphical
    Cretaceous
    Data
    Formations
    Klement
    New
    Palaeontological
    Pálava
    Unit
    Upper
    Waschberg-Ždánice
Abstrakt (česky)
   biostratigrafické zhodnocení svrchní křídy waschbergské zóny, vnější Západní Karpaty
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphic reinvestigation (inoceramids, foraminifers, nannofossils) of the Upper Cretaceous deposits in the Waschberg Zone, Outer West Carpathians
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014