Podrobnosti záznamu

Název
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
Údaj o odpovědnosti
    Hans Rische, Jiří Skopec
Další názvy
    Nové způsoby použití mělké refrakční seismiky při průzkumu kaolínu
Autor
    Rische, Hans
    Skopec, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 81-90
Rok
    1989
Poznámky
    2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    geofyzikální průzkum
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kaolin
    ložiska nerud
    moravikum
    procesy geodynamické
    rychlost elastických vln
    seizmika refrakční
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kemmlitz
    Plenkovice
    SRN
    Znojmo
Klíčové slovo
    After
    Applying
    Deposits
    Kaolin
    New
    Refraction
    Research
    Seismics
    Shallow
    Ways
Abstrakt (česky)
   Použití mělké refrakční seismiky má význam zejména ve složitějších seismologických podmínkách, např. v přítomnosti podzemní vody a při proměnné intenzitě kaolinizace. Pro průzkum zvodnělých ložisek se osvědčila metoda příčných vln (ložisko Kemmlitz v Německu). Při podrobném rozboru rozložení rychlostí podélných vln na ložisku Plenkovice v ČSFR bylo zjištěno, že kaolíny a méně kaolinizované horniny se dají odlišit pomocí váženého přírůstku rychlosti Vg, zatímco jiné parametry spolehlivé výsledky nepřinášely. V článku je uveden přehled používaných metod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012