Podrobnosti záznamu

Název
    Neznámý dopis Antonína Dvořáka Richardu von Pergerovi
Další názvy
    An Unknown Letter of Antonín Dvořák to Richard von Perger
Autor
    Tauerová, Jarmila
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Musicalia
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 1-2
Strany
    10
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Antonín Dvořák
    Letter
    Richard von Perger
    St. Ludmila
Klíčové slovo
    Antonína
    Dopis
    Dvořáka
    Neznámý
    Pergerovi
    Richardu
Abstrakt (česky)
   Studie je věnována dosud neznámému dopisu Antonína Dvořáka, který představuje prozatím jediný doklad kontaktu s Richardem von Pergerem. Týká se příprav prvního provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila op. 71 (v němčině) ve Vídni 14. listopadu 1897 a zároveň je svědectvím skladatelových škrtů v souvislosti s paralelně chystaným uvedením díla v Praze (28.11. 1897). List, obsahující podrobný výčet konkrétních škrtů jednotlivých čísel v I. a II. dílu včetně některých detailnějších zásahů upřesněných notovými příklady, dokumentuje proměny skladby v průběhu různých provádění. Ve Vídni bylo oratorium provedeno se zásahy R. von Pergera, částečně přejímající škrty navržené skladatelem. Pražské uvedení zřejmě obsahovalo i další Dvořákovy škrty. Toto provedení představovalo pravděpodobně nejradikálnější zkrácení díla.
Abstrakt (anglicky)
   This study is devoted to a previously-unknown letter of Antonín Dvořák which constitutes the only known evidence of his contact with Richard von Perger. It concerns preparations for the first performance in Vienna (sung in German) of Dvořák's oratorio St. Ludmila, Op. 71, on 14 November 1897, and also gives information on cuts made by the composer himself for a performance of the work in Prague two weeks later. The letter lists particular cuts of individual numbers in the first two parts of the oratorio, including some details explained with musical examples, and provides documentation of changes made to this work during the course of various performances. In Vienna the oratorio was performed with changes made by Perger partly on the basis of cuts proposed by the composer. The Prague performance apparently had additional cuts made by Dvořák, and probably represented the most radical shortening of this work.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012