Podrobnosti záznamu

Název
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Ivanov
Autor
    Ivanov, Miroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
Strany
    s. 224-227
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    553
Klíčové slovo
    Amfibolických
    Charakteru
    ďalšie
    Gabrách
    Likvačno-magmatického
    Ni-Co-(Cu
    Oblasti
    Perspektívy
    Rochoviec
    Rudohorí
    Spišsko-gemerskom
    Zrudnenie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 3. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014