Podrobnosti záznamu

Název
    Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates
Další názvy
    Ni-Mo-PGE bohaté černé břidlice jižní Číny: Předběžné výsledky izotopického studia barytu a karbonátů
Autor
    Chaoyang, Li
    Deng, Hailin
    Kříbek, Bohdan
    Mingguo, Zeng
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Exploration and Sustainable Development
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2003 ; Atény, Řecko
Výraz tezauru
    black shale, Ni-Mo-PGE ore, China, barite, sulfur isotopes, oxygen isotopes, strontium isotopes
Klíčové slovo
    Barite
    Black
    Carbonates
    China
    Isotope
    Ni-Mo-PGE
    Preliminary
    Related
    Results
    Rich
    Shales
    South
    Study
Abstrakt (česky)
   Černé břidlice spodnokambrické formace Niutitang v jižní Číně obsahují stratiformní sulfidickou mineralizaci Mo-Ni-PGE. Izotopicky (C, O, S a Sr) byly studovány výskyty barytu a různé typy karbonátů, které jsou součástí stejné stratigrafické sekvence a rovněž baryt a karnonáty z Mo-Ni-PGE rudní polohy. Hodnoty izotopů C a O v karbonátech odrážejí post-sedimentární diagenetické procesy a různé způsoby transformace organiky. Masivní baryty mají Sr izotopické poměry blízké mořské vodě, avšak značně vyšší d18O a d32S v porovnání se současným mořským sulfátem. V semiizolovaných bazénech byl chemizmus reziduálního sulfátu a izotopické hodnoty O ovlivněny bakteriální redukcí sulfátu. Naproti tomu baryt z rudní polohy Ni-Mo-PGE je charakterizován odlišnými izotopickými hodnotami a nejpravděpodobněji indikuje jeho post-sedimentární vznik.
Abstrakt (anglicky)
   Black shales of the Lower Cambrian Niutitang Formation, southern China, host a regionally distributed stratiform Mo-Ni-platinum-group elements (PGE) rich sulfide layer. Barite occurrences and barite deposits, and various types of carbonates associated with the same sedimentary sequence were studied using C, O, S and Sr isotopes. Carbonate C and O isotope data reflect post-sedimentary diagenetic processes and various pathways of transformation of organic matter. Massive barite layers are characterized by seawater-like Sr isotope ratios, but higher d18O and especially d34S values than those of contemporaneous marine sulfate. In a restricted basin, residual sulfate S and O isotope chemistry was influenced by bacterial sulfate reduction. In contrast, accessory barite of the Ni-Mo-PGE sulfide layer shows different isotope characteristics reflecting most probably later, post-sedimentary barite formation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014