Podrobnosti záznamu

Název
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Lexa, Patrik Konečný
Další názvy
    Some new experience from the porphyry copper deposit Zlatno
Autor
    Konečný, Patrik
    Lexa, Jaroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 13
Předmětová skupina
    alterace
    ložisko porfyrového typu
    ložisko subvulkanické
    rudy Cu
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Zlatno
Klíčové slovo
    Cu-porfýrového
    Ložiska
    Niektoré
    Nové
    Poznatky
    Zlatno
Abstrakt (česky)
   Ložisko Zlatno je jediným ložiskem Cu-rud porfyrového typu na čs. území. Pokračující výzkum tohoto ložiska upřesnil dosavadní znalosti. Alterace vykazují prvky zonality typické pro Cu-porfyrové systémy : K-silikátová zóna, křemen-sericit-pyritová zóna, zóna propylitizace. Upřesněn byl tvar, prostorové rozšíření a petrogeneze granodioritových porfyritů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012