Podrobnosti záznamu

Název
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Vybíral, Juraj Jančí
Další názvy
    Some results of investigations into physical properties of crystalline rocks on the Jasenie-Kyslá locality (Low Tatra Mts., Central Slovakia)
Autor
    Jančí, Juraj
    Vybíral, Vladimír
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    s. 237-241
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    hlubinné horniny s křemenem
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
    jaderná pohoří
    migmatity, perlové ruly
    petrofyzika
Klíčové slovo
    Fyzikálnych
    Hornín
    Jasenie-Kyslá
    Kryštalinika
    Lokalite
    Niektoré
    Nízke
    štúdia
    Tatry
    Vlastností
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012