Podrobnosti záznamu

Název
    Nitrogen in biogenic and abiogenic minerals from Paleozoic black shales: an NRA study
Další názvy
    Dusík v biogenních a abiogenních minerálech z paleozoických černých břidlic: výsledky ze studia NRA
Autor
    Daudin, Laurent
    Gallien, Jean
    Orberger, B.
    Pašava, Jan
    Pinti, D.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms
Svazek/č.
    Roč. 217, č. 1
Strany
    10
Rok
    2004
Výraz tezauru
    nuclear reaction analysis, nuclear microprobe, nitrogen fractionation, black shales, sulfides
Klíčové slovo
    Abiogenic
    Biogenic
    Black
    Minerals
    Nitrogen
    NRA
    Paleozoic
    Shales
    Study
Abstrakt (česky)
   Nukleární analýza byla provedena na živcích, křemenech, abiogenních a biogenních sulfidech z organikou bohatých černých břidlic. Současná distribuce N je výsledkem následujících procesů: (1) rozpadu organiky a uvolňování N, P, C - důležitého zdroje živin pro faunu hydrotermálních ventů, (2) biomineralizace prostřednictvím ventové fauny vede k uvolňování N do raně diagentických fluid.
Abstrakt (anglicky)
   Nuclear reaction analyses were performed on feldspars, quartz, abiogenic and biogenic sulfides and phosphates in organic matter-rich black shales. The present N-distribution in the black shales is explained by a two-step nitrogen release: (1) organic matter decay produces N, P, S nutriments for the development of a hydrothermal vent fauna and (2) biomineralization of this vent fauna liberates nitrogen to early diagenetic fluids.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014