Podrobnosti záznamu

Název
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
Další názvy
    Nodules calc-silicate rocks from Polička crystalline unit and their lithologic significance
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 90, č. 2005
Strany
    13
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Czech Republic, Polička crystalline complex, calc-silicate rocks, nodules, PT conditions
Klíčové slovo
    Hornin
    Krystaliniku
    Litologický
    Nodule
    Poličském
    Vápenatosilikátových
    Význam
Abstrakt (česky)
   Vápenatosilikátové nodule se vyskytují v nesouvislém pásu, který se táhne souhlasně s foliací celým krystalinikem od Proseče na severu až k obci Hartmanice na jihu. Na základě petrografie bylo možné vápenatosilikátové nodule rozdělit na několik skupin: skupina I. (Di + Cal + Pl + Qtz + Ttn + Py + Amp), skupina II. (Di + Cal + Pl + Qtz +Czo + Ttn + Amp + Py + Tu + Grt) , skupina III. (Di + Cal + Pl + Qtz + Czo + Grt + Ttn), skupina IV. (Amp + Pl + Qtz + Grt + Py + Bt + Ilm + Chl).
Abstrakt (anglicky)
   Nodules calc-silicate rocks from Polička crystalline unit and their lithologic significance
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014