Podrobnosti záznamu

Název
    Non-double-couple mechanisms of microearthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany: A result of tensile faulting or anisotropy of a rock?
Autor
    Bohnhoff, M.
    Jechumtálová, Zuzana
    Kolář, Petr
    Šílený, Jan
    Vavryčuk, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 456, č. 1-2
Strany
    s. 74-93
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Projekt: KJB300120504, GA AV ČR3cav_un_auth*0000916
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Nestřižné mechanismy mikrozemětřesení indukovaných v průběhu injektážního experimentu provedeného v roce 2000 ve vrtu KTB v Německu: výsledek tahových zlomů nebo anizotropie hornin?
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    anisotropy
    fluid injection
    focal mechanism
    tensile faulting
Klíčové slovo
    2000
    Anisotropy
    During
    Experiment
    Faulting
    Germany
    Induced
    Injection
    KTB
    Mechanisms
    Microearthquakes
    Non-double-couple
    Result
    Rock
    Site
    Tensile
Abstrakt (česky)
   Jsou studovány momentové tenzory mikrozemětřesení indukovaných v injektážním experimentu v roce 2000 v hlubokém vrtu KTB vyskytnuvších se v hloubce 5.4 km. Sada 37 nejspolehlivěji určených mechanismů obsahuje významné nestřižné složky. Střižná část mechanismů tvoří v průměru 60% a nestřižná část 40%. Ohniskové mechanismy počítané ze střižné části vykazují převážně mechanismus s horizontálním posunem se slabou příměsí normální či reverzní složky. Hlavní příčinou nestřižných složek je pravděpodobně anizotropie v ohniskové oblasti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013