Podrobnosti záznamu

Název
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
Autor
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, R.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Petrophysical Properties of Crystaline Rocks
Strany
    s. 324-334
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0071, GA ČR, CZ
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Nelineární závislost vícesměrných rychlostí P-vln: všesměrná tlaková závislost založená na reálných 3D laboratorních měření a její matematická aproximace
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    confining pressure dependence
    P-wave elastic anisotropy of rocks
Klíčové slovo
    3D
    Approximation
    Based
    Behaviour
    Confining
    Laboratory
    Mathematical
    Measurements
    Multidirectional
    Non-linearity
    P-wave
    Pressure
    Real
    Velocity
Abstrakt (česky)
   Je studována nelineární závislost rychlostí P-vln v různých směrech prozařování při hydrostatickém zatěžování hornin do 400 MPa. Tato závislost je pak matematicky aproximována.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012