Podrobnosti záznamu

Název
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
Autor
    Pašava, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 3
Strany
    1
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Barrandian Neoproterozoic Formation, Teplá-Barrandian Unit, Normal black shale, Metal-rich black shale, Geology, Geochemistry, Mineralogy, Stable Isotopes, Radiogenic Isotopes, Fluid Inclusions, Environmental impacts
Klíčové slovo
    Barrandian
    Black
    Data
    Metal-rich
    Neoproterozoic
    New
    Normal
    Shales
    Summary
    Teplá-Barrandian
    Unit
Abstrakt (anglicky)
   ?
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014