Podrobnosti záznamu

Název
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
Údaj o odpovědnosti
    Jan Pašava
Autor
    Pašava, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 3
Strany
    p. 229-239
Rok
    2000
Poznámky
    9 obr., 2 fot., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    acidita
    Barrandien
    břidlice černá
    břidlice černá kovonosná
    flyš
    proterozoikum
    sedimentace mořská
    síra
    studie environmentálních vlivů
    uhlík
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Barrandian
    Black
    Data
    Metal-rich
    Neoproterozoic
    New
    Normal
    Shales
    Summary
    Teplá-Barrandian
    Unit
Abstrakt (anglicky)
   Normal and metal-rich black shales can be recognized in the Barradnian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit. Normal black shales form, together with greywackes, thick flyschoid sequences. They have been deposited mostly under normal marine conditions. They age generally poor in trace elements, with concentrations very close to other world normal black shales. Conversely, metal-rich black shales mostly occur in close association with basic volcanogenic rocks (similar to recent MORB) and were formed in loser energy environment - semiisolated or isolated basins. They bear anomalously high metal concentrations derived mostly from occasional volcanogenic-hydrothermal vents. These outcropping facies together with numerous waste dumps and pit lakes which resulted from their past mining represent a serious danger for human living especially through the generation of acid waters
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012