Podrobnosti záznamu

Název
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironment
Autor
    Guignard, G.
    Méon, H.
    Pacltová, B.
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    francouzsky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin de la Societe Geologique de France
Svazek/č.
    Roč. 175, č. 6
Strany
    s. 579-593
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/01/1582, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Normapolles. Comparison between central and southwestern Europe during the Cenomanian and Turonian: evolution of biodiversity and paleoenvironment
    Překlad názvu: Normapolles. Srovnání mezi střední a jv. Evropou během cenomanu a turonu: vývoj biodiverzity a paleoprostředí
    Rozsah: 15 s.
Předmětová kategorie
    angiosperm pollen
    biodiversity
    Cenomanian-Turonian
Klíčové slovo
    Biodiversité
    Cénomanien
    Centrale
    Comparaison
    Entre
    évolution
    L´Europe
    Normapolles
    Paléoenvironment
    Pendant
    Sud-Est
    Turonien
Abstrakt (česky)
   Normapolles jsou skupinou pylových zrn angiosperm, které se objevují v horninových vrstvách, jsou příkladem umožňujícím zobrazit biodiverzitu v období od cenomanu do turonu v prostoru České republiky a jv. Francie. Tato prvotní studie ukazuje na jejich malou biodiverzitu během středního cenomanu až k "explozi" v počtu forem ke konci turonu a na počátku coniaku. Tento vývoj biodiverzity je srovnatelný se změnami, jež probíhají v paleoprostředí: anoxické, klimatické a/nebo eustatické krize.
Abstrakt (anglicky)
   Throgh a study of some selected sites,the group of pollen Normapolles, extinct angiosperms, appears to be an example illustrating the biodiversity in space, both in France and Czech Republic, as well as in time, from Cenomanian to Turonian. This first study shows an evolution froma low diversity during the Middle Cenomanian to an "explosion" of a number of froms in the late Turonian-early Coniacian. This biodiversity evolutions seems to be linked by palaeoenvironmental changes, such as anoxic crisis, climate and/or eustacy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012