Podrobnosti záznamu

Název
    North Bohemian foundry bentonites
Údaj o odpovědnosti
    Bartoš J., Hruška A.
Další názvy
    Sixteenth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Karlovy Vary (Czech Republic), August 27-31, 2000 (Variant.)
Autor
    Bartoš, Josef
    Hruška, A.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 44, no. 2-4
Strany
    p. 83-89, 2 l. příl.
Rok
    2000
Poznámky
    4 fot. v příl.
    Bibliografie na s. 88-89
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    553.5/.8
    622.3
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    kontrola litologická
    kontrola stratigrafická
    kontrola strukturní
    ložisko bentonitu
    severočeská pánev
    vlastnosti fyzikální
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanity Doupovských hor
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    Braňany (Most, Most)
    ČR-Čechy
    Rokle (Chomutov, Kadaň)
    Židovice (Louny, Louny)
Klíčové slovo
    Bentonites
    Bohemian
    Foundry
    North
Abstrakt (anglicky)
   The economically important bentonite reserves, suitable for activation by adding soda, are currently exploitated in the eastern part of the Doupovské hory Mts. (Rokle near Kadaň) and manufactured in the bentonite benefaction plant at Obrnice. This paper summarizes the contemporary level of knowledge of Czech foundry bentonite deposits, including the data from exploration in the Most area from scarce literature. Bentonite deposits or occurrence are known from the western part of the České středohoří Mts. and from the eastern slopes of the Doupovské hory Mts., NW Bohemia. Some bentonite pits in the Most area must be considered "historical" because they have been completely exhausted and abandoned (Braňany, Černý vrch and Střimice) or lost and buried beneath outer spoil tips of brown-coal mining. Other deposits became reopened either after quarrying of ganister quartzite (Stránce), or extraction of uranium-rich clay and kaolin (Hroznětín)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012