Podrobnosti záznamu

Název
    Notes on some rare Barremian/Aptian ancyloceratids from the Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vašíček, Petr Skupien
Další názvy
    Poznámky k některým vzácně se vyskytujícím barremsko-aptským ancylocerátům ze slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Autor
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 47, no. 1-2
Strany
    p. 65-74
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 2 pl., 34 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    Ammonoidea
    apt
    barrem
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-spodní
    nový taxon
    paleogeografie
    slezská jednotka
    stratigrafická hranice
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kunčice pod Ondřejníkem (Frýdek-Místek)
    Malenovice (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    Ancyloceratids
    Barremian/Aptian
    Carpathians
    Czech
    Notes
    Outer
    Rare
    Republic
    Silesian
    Unit
    Western
Abstrakt (anglicky)
   The Silesian Unit belongs to the system of nappes of the Outer, or also Flysch Western Carpathians. This unit, particularly its Lower Cretaceous deposits of the basinal Godula development, is ell-known for abundant occurrences of ammonites in the Barremian and the Early Aptian. Sporadic finds of poorly known or unknown ancyloceratids from the Late Barremian and the lowermost Aptian are described in the submitted contribution. These finds, one of hich justified description of a new species, broaden the existing knowledge of the composition of ammonite assemblages in the Silesian Unit and contribute to the knowledge of paleobiogeography and paleogeographic communication between European sedimentary areas at the time close to the Barremian/Aptian boundary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012