Podrobnosti záznamu

Název
    Notes on the possible position on the Lower/Middle Turonian boundary in two boreholes in the Mělník region (13-11 Benátky n.Jizerou)
Další názvy
    Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)