Podrobnosti záznamu

Název
    Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech
Další názvy
    New fauna from the Bohdalec Formation in Prague-Vysočany
Autor
    Budil, Petr
    Kraft, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Bohdalec Formation
    fossil associations
    lithology
    Ordovician
    Petr Kraft, 1459 Prague Basin
Klíčové slovo
    Bohdaleckého
    Fauna
    Nová
    Praze-Vysočanech
    Souvrsví
Abstrakt (česky)
   Mohutný výkop provedený v bohdaleckém souvrství v Praze Vysočanech poskytl několik fosilních asociací. Litologické znaky hornin a charakter fosílií svědčí o sedimentaci v hlubší části pražské pánve.
Abstrakt (anglicky)
   A large temporary outcrop of the Bohdalec Formation in Praha-Vysočany yielded several fossil associations. The lithological features of rocks and character of fossil give an evidence of sedimentation in deeper part if the Prague Basin.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012