Podrobnosti záznamu

Název
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
Údaj o odpovědnosti
    Karel Malý
Další názvy
    New locality with Pb-Zn mineralization near Švařec village (Svratka dome)
Autor
    Malý, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 351-352
Rok
    1997
Poznámky
    1 fot., 1 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Předmětová skupina
    galenit
    hemimorfit
    indicie rudní
    lokalita mineralogická
    moravikum
    rudy barevných kovů
    rula
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Štěpánov nad Svratkou (Žďár nad Sázavou)
    Švařec (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Lokalita
    Nová
    Pb-Zn
    Svratkou
    Štěpánova
    Švařci
    Zrudněním
Abstrakt (česky)
   It was found new locality with Pb-Zn mineralization near Švařec village (so called Štěpánov ore district). There are common minerals: quartz, limonite, galena, cerussite, barite and new mineral in this area - hemimorphite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012