Podrobnosti záznamu

Název
    Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
Další názvy
    New and les-known agglutinated Foraminifera from the Paleogene of southern Moravia
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Ždánice Unit,Bohemian Massif,Paleocene,Eocene,Foraminifera
Klíčové slovo
    Aglutinované
    Foraminifery
    Jižní
    Málo
    Moravy
    Nové
    Paleogénu
    Známé
Abstrakt (česky)
   Eleven species of agglutinated foraminifers from the Paleogene of the Ždánice Unit and autochthonous sediments on the southeastern slope of Bohemian Massif are discussed and figured. Haplophragmoides nauticus, V práci je diskutováno a vyobrazeno 11 druhů aglutinovaných foraminifer z paleogénu ždánické jednotky a autochtonních sedimentů jv. svahů Českého masivu. Haplophragmoides nauticus, Ammoanita ingerlisae, Conotrochammina whangaia, Trochammina teasi, Popovia beckmanni, Pavonitina cf. kiscelliana a Sabellovoluta? sp. jsou nové pro paleogén českého území. Foraminifery pocházejí z naftových průzkumných a těžebních vrtů z okolí Slavkova na jižní Moravě.
Abstrakt (anglicky)
   New and les-known agglutinated Foraminifera from the Paleogene of southern Moravia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014