Podrobnosti záznamu

Název
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
Údaj o odpovědnosti
    Peter Kabina
Další názvy
    New and exploited deposits of gravel sand in Danube lowland and Záhorie
Autor
    Kabina, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 5
Strany
    s. 471-475
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    553.5/.8
Předmětová kategorie
    kvartér Západních Karpat
    štěrkopísky a stavební písky
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika nerudních surovin
Geografické jméno
    ČSSR-Slovensko
Klíčové slovo
    Ložiská
    Nížiny
    Nové
    Podunajskej
    Súčasne
    štrkopieskov
    ťažené
    Záhoria
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012