Podrobnosti záznamu

Název
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien, Zdeněk Vašíček
Další názvy
    New biostratigraphic knowledge of Lower Cretaceous formations of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Central Western Carpathians)
Autor
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 69-70
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    Ammonoidea
    biostratigrafie
    Dinoflagellata
    geologie regionální
    křída-spodní
    palynomorfa
    stratigrafie
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Slovensko
    Strážovské vrchy (Slovensko)
Klíčové slovo
    Biostratigrafické
    Centrální
    Jednotky
    Karpaty
    Manínské
    Nové
    Poznatky
    Souvrství
    Spodnokřídových
    Strážovské
    Vrchy
    Západní
Abstrakt (anglicky)
   New studies of Lower Cretaceous carbonate formations and marlstones of the Butkov Formation of the Manín Unit in the Butkov quarry of the Central Western Carpathians enables to corelate ammonite and dinocysts of the following ammonite zones: the Early Valanginian (Campylotoxus Zone), the Late Valanginian (upper part of the Trinodosum Zone), the Late Hauterivian (Baleris Zone and the base of the Angulicostata Zone), the Early Barremian (along the boundary between the Nicklesi Zone and the Compresissima Zone). According to the dinocysls, deposits corresponding to two late Albian ammonite zones (Inflatun and Dispar) have been successfully distinguished. The quantitative composition of the dinoflagellate cyst assemblages reflects both the inner neritic environment in the Valanginian and Early Barremian and the basinal environment in the Albian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012