Podrobnosti záznamu

Název
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chrt, Jan Jurák, Lubomír Slezák, Jan Apl
Autor
    Apl, Jan
    Chrt, Jiří
    Jurák, Jan
    Slezák, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 2
Strany
    s. 33-37
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    fluorit
    krušnohorské krystalinikum
    prognózy zásob
    průzkum ložiska
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Krásný Les - Panenská
    Krásný Les - Špičák
Klíčové slovo
    Fluoritové
    Horách
    Krásný
    Krušných
    Les-Špičák
    Ložisko
    Nové
    Východních
Abstrakt (česky)
   Ložisko bylo odkryto a prozkoumáno rýhami a vrty v letech 1976-1982 na základě fluórových anomálií, příměsí detritického fluoritu ve šlichových vzorcích a nálezu drobných úlomků fluoritu na východním úpatí vrchu Špičák. Perspektivně bude nutno dokončit hloubkové ověření ložiska a prognóz v jv. předpolí šikmými vrty a provést báňský průzkum etapy předběžného průzkumu jámou a kombinací chodeb, překopů i podzemních úzkoprofilových vrtů. Na ložisku bylo ověřeno a KPZ-ČGÚ schváleno 1201 tis. tun bilančních zásob kat. C2 o prům. obsahu 33.21 CaF2 a prognózní zdroje D2 ve výši 500 kt. V úseku Krásný Les - Panenská byly stanoveny zásoby ve výši 700 kt D2. Těžba bude možná v případě potřeby začátkem příštího století.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012