Podrobnosti záznamu

Název
    Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev)
Další názvy
    New palaeobotanical collection on the spoil tip of the Ignác mine Markoušovice (Carboniferous, Intrasudetic Basin)
Autor
    Jirásek, Václav
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    floral assemblage, Carboniferous, Intrasudetic Basin, history of mining
Klíčové slovo
    Dolu
    Fytopaleontologické
    Haldě
    Ignác
    Karbon
    Markoušovicích
    Nové
    Pánev
    Sběry
    Vnitrosudetská
Abstrakt (česky)
   Floristické společenstvo z haldy Dolu Ignác v Markoušovicích (vnitrosudetská pánev) obsahuje 20 druhů plavuňovitých, přesličkovitých, kapradinovitých, kapraďosemenných a kordaitových rostlin. Kapraďosemenné a přesličkovité rostliny jsou nejhojnější, zatímco plavuňovité a kapradinovité rostliny jsou vzácné. Floristické společenstvo dokumentuje duckmant dolsko.žďáreckých vrstev Žacléřského souvrsví.
Abstrakt (anglicky)
   New palaeobotanical collection on the spoil tip of the Ignác mine Markoušovice (Carboniferous, Intrasudetic Basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014